Integrovaný systém řízení

Strategie společnosti

Společnost VENTIMIGLIA s.r.o. je na českém trhu od roku 2005. Hlavní činností společnosti jsou zejména geologické, geotechnické a stavební posudky a realitní služby. V oblasti stavebně – geologické je kladen důraz na inženýrskou a poradenskou činnost na větších liniových stavbách (dálnice, rychlostní komunikace, obchvaty měst a obcí). Firma dále s využitím subdodavatelů realizuje speciální práce na stavbách, jako pyrotechnický a archeologický průzkum a výzkum včetně prací výkopových.

Hlavním východiskem a cílem politiky ISŘ společnosti VENTIMIGLIA s.r.o. je spokojený zákazník a kvalitní environmentální profil organizace. Spokojenosti zákazníka se snažíme dosáhnout provedením kvalitní práce, která je odvedena v dohodnutém termínu. Usilujeme o větší povědomí o společnosti a o posílení důvěry zákazníků v naše služby, což tvoří základ pro vytváření dobrého obchodního jména. Na kvalitu našich výstupů má vliv i úroveň kvality našich dodavatelů. Za tímto účelem vytváříme a průběžně doplňujeme stálý okruh osvědčených a spolehlivých dodavatelů a spolupracujících firem, které se spolupodílí na zakázkách.

Dlouhodobé záměry společnosti

 • Trvale zhodnocovat vložený kapitál ve formě tvorby zisku.
 • Reinvestovat podstatnou část zisku zpět do společnosti.
 • Zvyšovat odbornou způsobilost všech pracovníků, zvyšovat produktivitu a kvalitu práce.
 • Neustále zdokonalovat infrastrukturu a veškeré činnosti společnosti včetně řízení vztahu k životnímu prostředí.
 • Posilovat konkurenceschopnost.
 • Specializovat se na vybrané typy technologií a služeb, v rámci nich dosahovat špičkové úrovně.
 • Sledovat vývoj materiálů, technologií a měnící se požadavky na výstupy zakázek.
 • Používat a podporovat materiály šetrné k životnímu prostředí.
 • Při výkonu všech činností společnosti postupovat v souladu s platnou legislativou, průběžně sledovat změny právních předpisů a flexibilně na ně reagovat.
 • Zabezpečit lepší zázemí a podporu zaměstnancům a společnosti.Certifikáty společnosti

Společnost VENTIMIGLIA s.r.o. je držitelem certifikátů:

 • ČSN EN ISO 9001:2009

ČSN EN ISO 9001:2009

 • ČSN EN ISO 14001:2005

ČSN EN ISO 14001:2005