Vítáme Vás na stránkách firmy VENTIMIGLIA s.r.o., jejíž pracovní
náplň je zaměřena zejména na následující činnosti:

 • stavebně-geologické průzkumy
 • hydrogeologické průzkumy
 • inženýrsko-geologické průzkumy
 • geofyzikální průzkumy do velkých i malých hloubek
 • provádění pyrotechnických prací na rozsáhlých liniových stavbách
 • lokalizace archeologických objektů za použití geofyzikálních metod
  zejména na rozsáhlých stavbách
 • provádění odborného dozoru investora
 • supervizní činnost
 • poradenská a konzultační činnost ve stavebnictví, geologii a archeologii
 • vědecko-výzkumná a publikační činnost