Zahraniční aktivity


Holandsko - Utrecht - pobyt na Civil Engineering Hogeschool Utrecht (2004)
Holandsko - Oudewater - rekonstrukce budovy školy (2004)
Rakousko - pobyt na Univerzitě Salzburg na Institutu geologie (2006)
Itálie - pobyt na geologickém institutu v Bressanone, Univerzita Padova (2006)
Švédsko, Norsko, Německo - expedice se zaměřením na těžbu nerostných surovin, uhlovodíků a prezentace nedestruktivních metod průzkumu archeologických objektů (2006)
Švýcarsko - Luzern - pobyt na Technologickém institutu Univerzity Luzern (2006)
Německo - Arlberg - průzkum sesuvu
Slovinsko - archeologický výzkum středověkého hradu Mokrice a Břežice (2006)
Chorvatsko - Novi Vinodolski - archeologický výzkum starověké pevnosti (2006)
Německo - Essen - společný projekt 3D seismického měření ve Vídeňské pánvi (2006)
Finsko, Švédsko, Norsko - archeologická a geologická expedice (2007)
Maďarsko - Budapešť - GES - realizace 3D a 2D seismického měření (2007)
Rusko - Vyborg - společný projekt 3D a 2D seismického měření ve Vídeňské pánvi Břeclav (2007)
Dánsko - Fano - archeologicko – geologická exkurze (2007)
Chorvatsko - Trakoščan, Veliki Tabor, Kumrovec - archeologické výzkumy hradů (2007)
Francie - Poitiers, La Rochelle - pobyt na Université de Poitiers zaměřený na laboratorní metody v geotechnice (2008)
Island - geologická expedice (2008)
Slovinsko - Čatež a okolí - průzkum termálních pramenů (2008)
Kanada – Britská Kolumbie, Alberta – geofyzikální práce (2009)
USA – západní pobřeží – velká energetická díla a naleziště surovin – odborná expedice (2010)
Salzburg - vzájemná vědecko-odborná spolupráce s UNIVERZITOU SALZBURG včetně výměnného pobytu pracovníků i studentů na základě dlouhodobé spolupráce (červenec 2013)