Publikační činnost

Glisníková, V., Bachratý, J.: Utilization of Geophysical Methods in Geological Prospecting for Waste Disposals, In Proc. of 1stInt. Conf. of Civil Engineering Science ICCES1, Assiut, Egypt

Glisníková, V., Bachratý, J.: Geophysical Prospecting for Waste Disposals, In Proc. of the Int. Conf. of Water Service Science ICWSS 2003, Brno-Úbislav: 2003, p. 191-197, ISBN 80-214-2358-7

Bachratý, J.:, Glisníková, V.: Použití geofyzikálních metod jako výchozích podkladů pro stabilitní řešení historického objektu zámku ve Vrchotových Janovicích. Sborník „Ve službách archeologie V.“, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně et al., Brno, 2004

Glisníková, V., Bachratý, J.: ZOO Ostrava-rozšíření parkové části do historicky poddolovaných oblastí. Sborník ve službách archeologie VI, Brno, 2005, str. 87-92, ISBN 80-7275-060-7

Glisníková, V., Dědková, J.: Revitalizace přírodní památky Holásecká jezera. Sborník VIII. vědecké konference Stavební fakulty TU v Košicích, 28-30.5.2007, str. 189-194, ISBN 978-80-8073-801-3

Glisníková,V., Šíbl, R.: Monitoring při výstavbě železničního tunelu. Časopis Silnice železnice, 2. ročník, č.4/2007, str. XIX-XXI, ISSN1801-822X

Glisníková, V., Hašek, V., Maštera, L.: Inženýrsko-geologické posouzení základových poměrů stavebního komplexu Městského dvora v Brně s ohledem na archeologické lokality. Časopis Ve službách archeologie 1/2007, str. 152-161, Brno 2007, ISSN 1802-5463

Glisníková, V.: Použití geofyzikálních metod v geotechnice, Česko-slovenská konference Stavební konstrukce z pohledu geotechniky, str. 165-170, Brno 2008, ISBN 978-80-7204-609-6

Glisníková, V., Valová, P.: Geofyzikální měření sesuvů Štramberk a Horní Žukov, sborník konference Zakládání staveb Brno, 2010, str. 7 – 12, ISBN 978-80-86604-51-0

Valová, P., Glisníková, V.: Application of Geophysical Methods in the Investigation of possible Lochs in the town of Miroslav. Interdisciplinaria Archaeologica, Natural Sciences in Archaeology, I/1-2/2010

Glisníková, V., Valová, P.: Pyrotechnické průzkumy pro liniové stavby na území České republiky. Geotechnické problémy líniových stavieb, Bratislava 30.-31. máj 2011, Stavebna fakulta STU v Bratislave, Bratislava, 2011, str. 5, ISBN 978-80-227-3504-9