O firmě


Firma vznikla v roce 2005. Zakládajícími členy byli majitelé Ing. Věra Glisníková, CSc. a RNDr. Jaroslav Bachratý a jednatelka Bc. Hana Hanáková.

Náplní firmy bylo od počátku řešení stavebně-geologické problematiky a hraničních oborů na pomezí stavebnictví a geologie, zejména na velkých liniových stavbách. Tato činnost převažuje i nyní.

Vzhledem ke značnému objemu prací na severní Moravě má firma pobočku v obci Ostružná, část Ramzová, okres Šumperk.

Společnost se snaží pro svůj praktický provoz využívat nejmodernější metody průzkumných prací. V činnosti firmy hraje důležitou roli kooperace se zahraničními organizacemi a institucemi a také publikační činnost.

Pracovní náplň je zaměřena zejména na následující činnosti:

  • stavebně-geologické průzkumy
  • hydrogeologické průzkumy
  • inženýrsko-geologické průzkumy
  • geofyzikální průzkumy do velkých i malých hloubek
  • provádění pyrotechnických prací na rozsáhlých liniových stavbách
  • lokalizace archeologických objektů za použití geofyzikálních metod zejména na rozsáhlých stavbách
  • provádění odborného dozoru investora
  • supervizní činnost
  • poradenská a konzultační činnost ve stavebnictví, geologii a archeologii
  • vědecko-výzkumná a publikační činnost


Ing. Věra Glisníková, CSc.
Stavební inženýrka se specializací
na geotechniku
RNDr. Jaroslav Bachratý
Geolog a geofyzik se zaměřením
na inženýrskou činnost v geologii
a stavebnictví
Bc. Hana Hanáková
Jednatelka firmy
Ekonomika a obchodní činnost
Ing. Petr Schiller
Zaměření na stavební dozory
velkých dopravních staveb
Mgr. Pavel Machů
Geolog
Zaměření na hydrogeologii
a inženýrskou geologii
Ing. Hana Marková,B BE
Stavební inženýrka se zaměřením
na pozemní stavby
Ing. Pavel Marek, Ph.D.
Autorizovaný geotechnik